Diabetologie DiaCare - MUDr. Michala Pelikánová na Firmy.cz

INFORMACE PRO PACIENTY

DOVOLENÁ

21. 12. 2023 - 8. 1. 2024

NOVÉ PACIENTY přijímáme pouze na doporučení praktického lékaře nebo specialisty. Je nutná osobní návštěva u nás v ambulanci a konzultace s lékařkou (objednejte se mailem na pondělí, úterý nebo středu dopoledne - ordinace Krč, čtvrtek dopoledne - ordinace Zbraslav), s sebou přineste, prosím, i výsledky veškerých dosavadních vyšetření.  


 Vzhledem k velmi častému nedodržení objednacích termínů bez omluvy a tím blokování termínů pro jiné pacienty, zavádíme           s účinností od 1.10.2023:

 Poplatek za blokaci termínu bez předchozí omluvy ve výši 200 Kč, který bude vybírán na další kontrole.                                                                   Poplatek nebude vybírán u pacientů: akutně hospitalizovaných (nutné přinést propouštěcí zprávu) a u pacientů řádně   omluvených minimálně 2 pracovní dny předem. Omluva pouze telefonicky, SMS či emailem: email:recepty@diacare.cz                                                         Úhrada poplatků je možná pouze v hotovosti v ambulanci.

 Mimořádné kontroly mimo ordinační dobu budou zpoplatněny částkou 400 Kč. Termín mimořádné kontroly určuje vždy lékař.               Vystavení receptu či poukazu je vázáno na řádně proběhlé předchozí kontroly včetně laboratorních odběrů.

Děkujeme za pochopení!


Žádost o zaslání receptu, objednání, změnu termínu

Pište, prosím, na e-mail recepty@diacare.cz nebo pošlete sms na číslo +420 720 170 346

E-mail ani sms nezvoní a neruší tak chod ordinace. Došlé žádosti kontrolujeme a vyřizujeme většinou každý den odpoledne. 


Ordinace ZBRASLAV - pouze ČTVRTEK 8:00 - 12:00 hod.

Ordinace KRČSKÁ - viz ordinační hodiny

Prosíme pacienty:

aby uváděli, kam se chtějí objednat, popř. jakou z ordinací navštěvují

• pokud se nemohou dostavit v termínu svého objednaní, aby nám dali co nejdříve vědět a domluvili si jiný termín! 

NOVĚ: • vyšetření očního pozadí     

              • vyšetření EKG

              • FreeStyle Libre 3

Smluvní pojišťovny

DiaCare má v současnosti uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP 111), Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP 201), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP 205), Oborová zdravotní pojišťovna zam. bank, poj. a stav. (OZP 207), Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ 209), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV 211), Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna (RBP 213).

Objednat se můžete telefonicky, mailem nebo přímo z webových stránek. Nové pacienty přijímáme na základě doporučení lékaře. Pokud se u nás chcete registrovat jako nový pacient, přineste s sebou na první vyšetření pokud možno vše, co nám vstupní prohlídku usnadní (tj. např. doporučení PL, zprávu z hospitalizací nebo předchozích vyšetření, výsledky laboratorních odběrů, seznam trvale užívaných léků, průkazku diabetika apod.).

Odběry HBa1c a glykemie glukometrem, tzv. "malý odběr", provádíme při každé plánované kontrole pacienta (není potřeba být nalačno), na "velké" laboratorní odběry chodí pacienti zpravidla jednou ročně, pokud nenastanou žádné komplikace. 

Alespoň 2-3 dny předem je možno dojít na odběry do jakékoliv laboratoře nebo využít laboratoř přímo na Poliklinice Krčská (denně 6:45 - 12:00 hod.) Některé laboratoře však zasílají výsledky pouze poštou, což může trvat i 14 dní! Je-li to pro Vás jen trochu možné, volte, prosím, tedy raději laboratoře, které posílají výsledky elektronicky.

V současnosti máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

OŠETŘENÍ SAMOPLÁTCE 

Pacienti nesmluvních zdravotních pojišťoven (většina komerčních pojišťoven) mohou být ošetřeni za přímou úhradu, recepty budou vystaveny rovněž za přímou úhradu, sami si pak mohou se svou ZP dohodnout hrazení provedených výkonů. 

CENÍK SLUŽEB

Ceny jsou uvedené pro samoplátce od 1.8.2022, úhrada možná pouze v hotovosti.

DIABETOLOGIE

Kontrolní vyšetření vždy zahrnuje i edukaci diety.

Vstupní vyšetření                             1 000,- Kč

Kontrola                                              500,- Kč

Dietní edukace                                   300,- Kč

EKG vyšetření                                     200,- Kč

Glykemie v ambulanci z prstu             25,- Kč

KONTINUÁLNÍ GLUKOZOVÝ SENZOR

Cena zahrnuje vyhodnocení výsledků, grafy kolísání krevního cukru ve sledovaném období.

Kontinuální glukozový senzor           750,- Kč

VYŠETŘENÍ GLYKOVANÉHO HEMOGLOBINU V AMBULANCI

Ceny jsou uvedené pro samoplátce. 

Vyšetření                                            150,- Kč


MUDr. Michala Pelikánová 

Informace o proplácení přístrojové pedikúry z preventivních fondů ZP - viz Diabetická neuropatie

Informace dle jednotlivých pojišťoven:

VZP (111) přispívá do celkové výše 3000 Kč/rok na přístrojovou pedikúru (za jedno ošetření max 500Kč) a 3000 Kč/rok na pomůcky pro diabetiky (například na krémy určené speciálně pro péči o kůži diabetické nohy).

ČPZP (205) přispívá do celkové výše 1000 Kč/rok na pedikúru v rámci prevence syndromu diabetické nohy. Tento příspěvek nabízí dospělým pojištěncům v rámci preventivního programu Diabetes.

RBP (213) přispívá svým klientům na podiatrické ošetření (přístrojová pedikúra) provedené u poskytovatelů uvedených na stránkách ČPS. Pojišťovna proplácí pacientům starším 60 let částkou do 1000 Kč/rok. V rámci převodu limitu u pojištěnců nad 18 let lze příspěvek zvýšit až na 3000 Kč/rok

OZP (207) hradí v rámci preventivních programů preventivní příspěvky dle speciálních pravidel až do výše 10 000 Kč/rok. Tato pojišťovna přispívá na prevenci dle výše kreditů na VITAKARTĚ.

ZPMV (211) přispívají na speciální ošetření nohou pro lidi se zhoršeným stavem cév vlivem diabetu. Diabetici si můžou žádat o příspěvek 500 Kč/rok. Speciální pedikúra musí být provedená na specializovaném pracovišti.

Další zdravotní pojišťovny byli oslovené a na naší výzvu nereagovali, nebo příspěvky z prevence na syndrom diabetické nohy nedávají.

Úhrada je nárokovatelná v daném kalendářním roce.