Diabetologie DiaCare - MUDr. Michala Pelikánová na Firmy.cz

INFORMACE PRO PACIENTY

TERMÍNY DOVOLENÉ: 2. 6. – 10. 6. 2023 v ordinaci sestra 8-12 hod                                                                                                            5. 7. –  7. 7. 2023                                                                                                                                                                    17. 7.– 28. 7. 2023 v ordinaci sestra 8-12 hod               

Žádosti o zaslání receptu: 

O zaslání receptu si, prosíme, nevolejte, ale pište:

sms  na tel. číslo 720 170 346                                                                                                                                            nebo nově na na e-mail recepty@diacare.cz 

Telefonické žádosti do ordinace nelze z provozních důvodů vyřizovat! 


Velmi prosíme pacienty, kteří se nemohou dostavit v termínu, na který jsou objednaní, aby nám dali pokud možno co nejdříve vědět, domluvili si jiný termín a zejména tak uvolnili místo pro pacienty, kteří na termín objednání čekají! Děkujeme.

V ordinaci probíhá screening diabetické nohy. Bližší informace u nás v ambulanci

Informace o proplácení přístrojové pedikúry z preventivních fondů zdravot. pojišťoven - viz Aktuální informace

Pozor - změna: pacienti, kteří jdou na odběry u nás na poliklinice, odevzdají moč nikoliv v laboratoři (jak byli zvyklí), ale nově přímo u nás v ordinaci. Zároveň prosíme, nechť si na žádanku doplní aktuální adresu. Moc děkujeme. 

 STÁLE JEŠTĚ PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY                                                                                            Na vstupní vyšetření Vás však v současnosti můžeme objednat až na zářijový termín!

Objednat se můžete telefonicky, mailem nebo přímo z webových stránek. Pokud se chcete registrovat jako nový pacient, přineste s sebou na první vyšetření pokud možno vše, co nám vstupní prohlídku usnadní (tj. např. doporučení PL, zprávu z hospitalizací nebo předchozích vyšetření, výsledky laboratorních odběrů, seznam trvale užívaných léků, průkazku diabetika apod.). Doporučení není podmínkou přijetí do péče.

Odběry HBa1c a glykemie glukometrem, tzv. "malý odběr", provádíme při každé plánované kontrole pacienta (není potřeba být nalačno), na "velké" laboratorní odběry chodí pacienti zpravidla jednou ročně, pokud nenastanou žádné komplikace. Alespoň 2-3 dny předem je možno dojít na odběry do jakékoliv laboratoře nebo využít laboratoř přímo na Poliklinice Krčská (denně 6:45 - 10:00 hod.) Některé laboratoře však zasílají výsledky pouze poštou, což může trvat i 14 dní! Je-li to pro Vás jen trochu možné, volte, prosím, tedy raději laboratoře, které posílají výsledky elektronicky.

V současnosti máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

OŠETŘENÍ SAMOPLÁTCE 

Pacienti nesmluvních zdravotních pojišťoven (většina komerčních pojišťoven) mohou být ošetřeni za přímou úhradu, recepty budou vystaveny rovněž za přímou úhradu, sami si pak mohou se svou ZP dohodnout hrazení provedených výkonů. 

CENÍK SLUŽEB

Ceny jsou uvedené pro samoplátce od 1.8.2022, úhrada možná pouze v hotovosti.

DIABETOLOGIE

Kontrolní vyšetření vždy zahrnuje i edukaci diety.

Vstupní vyšetření                             1 000,- Kč

Kontrola                                              500,- Kč

Dietní edukace                                   300,- Kč

EKG vyšetření                                     200,- Kč

Glykemie v ambulanci z prstu             25,- Kč

KONTINUÁLNÍ GLUKOZOVÝ SENZOR

Cena zahrnuje vyhodnocení výsledků, grafy kolísání krevního cukru ve sledovaném období.

Kontinuální glukozový senzor           750,- Kč

VYŠETŘENÍ GLYKOVANÉHO HEMOGLOBINU V AMBULANCI

Ceny jsou uvedené pro samoplátce. 

Vyšetření                                            150,- Kč


MUDr. Michala Pelikánová 

Smluvní pojišťovny

DiaCare má v současnosti uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP 111), Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP 201), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP 205), Oborová zdravotní pojišťovna zam. bank, poj. a stav. (OZP 207), Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ 209), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV 211), Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna (RBP 213).