Diabetologie DiaCare - MUDr. Michala Pelikánová na Firmy.cz

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Termíny dovolených - viz Informace pro pacienty

Žádost o zaslání receptu - viz Informace pro pacienty

V současné době u nás v ambulanci probíhají klinické výzkumy novodobých antidiabetik. Našim pacientům nabízíme účast v nové studii, která je plánována na září 2023. Bližší informace v ordinaci.

Registrujeme nové pacienty

Máte-li podezření na cukrovku, přijďte co nejdříve na vyšetření. Může se jednat pouze o prediabetes, kdy leckdy stačí pouze dietetologické úpravy či změna životního stylu. Zároveň přijímáme i nové pacienty s diagnostikovaným diabetem 1. i 2. typu a samozřejmě i ženy s gestační (těhotenskou) cukrovkou. Prevence a včasný záchyt mohou zabránit mnoha komplikacím. Doporučení praktického lékaře je výhodou, nikoliv však podmínkou.

Bližší informace viz Informace pro pacienty

Ošetření samoplátce

Přijímáme i pacienty nesmluvních zdravotních pojišťoven, kteří mohou být za přímou úhradu ošetřeni a stejně tak jim za přímou úhradu budou vystaveny recepty.

Ceny jsou uvedené pro samoplátce od 1.8.2022, úhrada možná pouze v hotovosti.

Ceník služeb viz Informace pro pacienty


Aktualizujte si svoje telefonní číslo

Prosíme pacienty, aby nás včas informovali o případné změně telefonního čísla, zejména z důvodu zasílání elektronických receptů, přeobjednání apod.  

V ordinaci probíhá screening diabetické nohy. Bližší informace u nás v ambulanci.

Informace o proplácení přístrojové pedikúry      z preventivních fondů zdravot. pojišťoven

Od roku 2023 mnohé zdravotní pojišťovny značně navýšili možnost čerpání benefitů v rámci prevence pro diabetiky. S ohledem na fakt, že syndrom diabetické nohy je jednou z nejdražších komplikací cukrovky, kterému se dá částečně předcházet preventivní pedikúrou a pravidelnou kosmetikou péčí o nohy, pojišťovny vyslyšeli naše argumenty a navýšili možnosti čerpat finanční prostředky z fondu prevence pro diabetiky.

Přístrojová pedikúra jednoznačně redukuje riziko vzniku syndromu diabetické nohy. Pravidelné snášení zhrubělé kůže vysokoobrátkovou bruskou a pravidelné promazávání dolních končetin speciální kosmetikou výrazně redukuje riziko vzniku defektů na dolních končetinách diabetiků.

Česká podiatrická společnost vede registr osob, které mají živnostenské oprávnění provádět pedikúru a byli řádně zaškolené pro provádění přístrojové pedikúry. Každá pedikérka, která má zájem tuto službu poskytovat se musí registrovat do společnosti a doložit certifikát o zaškolení. Pojišťovny při proplácení kontrolují, zda pacient je léčen s diabetem (musí doložit průkaz diabetika, nebo potvrzení lékařem).

Seznam poskytovatelů – členů České podiatrické společnosti, kteří poskytují služby přístrojové pedikúry je dostupný na

https://www.podiatrie.cz/cz/registr-cps/registr-poskytovatelu-sluzeb/

Informace dle jednotlivých pojišťoven:

VZP (111) přispívá do celkové výše 3000 Kč/rok na přístrojovou pedikúru (za jedno ošetření max 500Kč) a 3000 Kč/rok na pomůcky pro diabetiky (například na krémy určené speciálně pro péči o kůži diabetické nohy).

ČPZP (205) přispívá do celkové výše 1000 Kč/rok na pedikúru v rámci prevence syndromu diabetické nohy. Tento příspěvek nabízí dospělým pojištěncům v rámci preventivního programu Diabetes.

RBP (213) přispívá svým klientům na podiatrické ošetření (přístrojová pedikúra) provedené u poskytovatelů uvedených na stránkách ČPS. Pojišťovna proplácí pacientům starším 60 let částkou do 1000 Kč/rok. V rámci převodu limitu u pojištěnců nad 18 let lze příspěvek zvýšit až na 3000 Kč/rok

OZP (207) hradí v rámci preventivních programů preventivní příspěvky dle speciálních pravidel až do výše 10 000 Kč/rok. Tato pojišťovna přispívá na prevenci dle výše kreditů na VITAKARTĚ.

ZPMV (211) přispívají na speciální ošetření nohou pro lidi se zhoršeným stavem cév vlivem diabetu. Diabetici si můžou žádat o příspěvek 500 Kč/rok. Speciální pedikúra musí být provedená na specializovaném pracovišti.

Další zdravotní pojišťovny byli oslovené a na naší výzvu nereagovali, nebo příspěvky z prevence na syndrom diabetické nohy nedávají.

Úhrada je nárokovatelná v daném kalendářním roce.