Diabetologie DiaCare - MUDr. Michala Pelikánová na Firmy.cz

O NÁS

 

MUDr. Michala Pelikánová


 2003              promovala na 2. Lékařské fakultě v Motole - všeobecné lékařství                 2003-2009   sekundární lékař FN v Motole, oddělení diabetologie + podiatrické                                        ambulance                                                                                                             2009              specializační atestace v oboru diabetologie                                                 2011                specializační atestace v oboru všeobecné praktické lékařství                         2015-2019      vedoucí  lékař diabetologického oddělení polikliniky                                       od r. 2005      hlavní investigátor mezinárodních klinických výzkumů s novými léčivy v                              diabetologii                                                                                                            odborný konzultant novodobých antidiabetik                                                                          přednášková a odborná činnost                                                                                        členka České diabetologické společnosti, členka podiatrické sekce ČDS