Diabetologie DiaCare - MUDr. Michala Pelikánová na Firmy.cz

Více o cukrovce

Čím více toho o cukrovce víte, tím lépe ji budete zvládat

Na webu se dozvíte:

  • jak se cukrovka projevuje,
  • rozdíly mezi I. a II. typem diabetu,
  • o diagnostice onemocnění,
  • o možnostech léčby.
  • tipy pro každodenní život s nemocí,
  • a další vychytávky, které vám usnadní váš život s cukrovkou :)

Váš spolehlivý průvodce diabetem

Online projekt www.NovoCare.cz pomíhá pacientům s diabetem a jejich rodinám žít naplno.

Užíváte léky na diabetes od společnosti Novo Nordisk? Právě pro vás je určena sekce pro pacienty, kde se můžete dozvědět více o svojí léčbě a jak ji co nejlépe zvládnout.

Registrací zdarma do sekce pro pacienty na www.NovoCare.cz získáte další výhody:

  • Přístup do sekce Moje léčba
  • Možnost přidat více léčivých přípravků
  • Praktické materiály
  • Asistenční telefonickou linku


Předtím, než počítáme dávku inzulínu, potřebujeme znát:

Inzulin před jídlem - aplikován většinou 3 x denně - např. Fiasp, Humalog, Apidra, Novorapid

1. citlivosti k inzulínu (ISF insulin sensitivity factor)

napomáhá při regulaci zvýšené glykémie. Číslo udává, o kolik klesne hladina glykémie po podání 1 jednotky inzulínu

Výpočet: 100/celková denní dávka inzulínu

Například pacient , který má celkovou denní dávku inzulínu 50 jednotek bude mít ISF 2,0. Znamená to, že 1 jednotka inzulínu mu sníží glykémii o 2,0mmol/l.

2. sacharidový poměr (ICR: insulin carbohydrate ratio), který odráží citlivost k inzulínu.

Čím větší citlivost k inzulínu, tím vyšší bude ICR

Výpočet sacharidového poměru: (5,7 x hmotnost)/celková dávka inzulínu)

Například pacient o váze 70kg, který má celkovou denní dávku inzulínu 50 jednotek, bude mít následující ICR: (5,7×70)/ 50= 7,9 tedy 8g cukru.

To znamená, že jedna jednotka inzulínu pokryje 8 cukrů v přijímané potravě.

Někdo má citlivost na jídlo v průběhu dne stejnou, jiný může mít různou citlivost v různé denní doby (typicky ráno menší, takže ICR může být 1j inzulínu na 5g cukru)

Pozor: sacharidový poměr i citlivost na inzulín se mohou během života měnit (roční období, váhový přírůstek, stres, nemoc, gravidita)

Inzulin bazální - aplikován většinou večer, či 1 x denně - např. Tresiba, Lantus, Toujeo, Semglee

3. stanovení dávky basálního inzulinu

Dávku basálního inzulinu ( aplikován většinou večer, či 1xdenně-např. Tresiba, Lantus , Toujeo, Semglee) hledáme dle lačné glykemie.

Cílová glykemie nalačno je 4,0-6,0mmol/l. Selfmonitoring provádíme tedy nalačno ráno

titrace basálího inzulinu

a) při ranní glykémii nad 7,0mmol/l zvyšovat dávku bazálního inzulinu po 2 jednotkách á 3dny

b) při ranní glykémii pod 7 mmol/l zvyšujeme dávku opatrněji po 1jednotce á 3dny

Hodnoty cílové glykemie jsou individuální, po domluvě s lékařem, většinou jsou méně přísné hodnoty u starší populace pacientů či u rizikových pacientů s velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem.